Select Page

Српски средњовековни рукопис – Четворојеванђеље из 1548. године, познато и као Буђановачко Јеванђеље, већ дуже време предмет је интересовања научне јавности. Рукопис је преписао извесни презвитер Вук у Срему, у селу Буђановци. Како се наводи у запису на последњем листу рукописа, настао је на основу штампаног Јеванђеља из штампарије Црнојевића – от форми Црнијевич, от сложенија Макаријева (Сл. 1 и 2).

Ово је посебно важан податак јер сведочи да се у штампарији Црнојевића осим Октоиха и Псалтира, готово сигурно штампало и Јеванђеље, вероватно 1495. или 1496. године. Нажалост, до сада ниједан примерак није пронађен.

Управо из тог разлога посебан је значај Буђановачког Јеванђеља, те нам је част предочити научној јавности да се тај рукопис чува у Библиотеци Српске Патријаршије, редовно заведен у лисном каталогу, под сигнатуром ПII 17. 703, и налази се на свом месту у текућем фонду Библиотеке.

Рукопис је шездесетих година прошлог века, после оставинске расправе о заоставштини блаженопочившег патријарха Гаврила, у чијем је власништву био, донет у Библиотеку Патријаршије. Пажњи научних истраживача вероватно је измицао јер је уведен у текући фонд, а не у рукописни. Међутим, у лисном каталогу на картици (Сл. 3) где је заведен јасне су одреднице које указују на Буђановачко Јеванђеље.

Научна комисија Библиотеке Патријаршије, која се бави описом рукописа, свакако ће га научно обрадити и уврстити у будући Каталог описа рукописа Јеванђеља Библиотеке Српске Патријаршије. Такође, рукопис ће бити премештен у рукописни фонд Библиотеке Патријаршије, биће дигитализован и доступан научној јавности.

За рад на научном опису Буђановачког Јеванђеља већ су се јавили поједини истраживачи из земље и иностранства, који ће у својим областима описати овај драгоцени споменик српске културе. Између осталих, др Дмитриј Полонски из Руске академије наука и службеница Библиотеке Патријаршије ма Јелена Славковић, који су радећи на рукописним и штампаним Јеванђељима Библиотеке Патријаршије препознали у лисном каталогу картицу овог вредног рукописа.

Извор: СПЦ

Pin It on Pinterest

Share This