Select Page

Најновије издање едиције Монографија Института за српски језик САНУ представљено је 14. фебруара 2023. године у свечаној сали Српске академије наука и уметности. У питању је књига Владана Јовановића „Језик и речник Светог Владике Николаја Велимировића (диференцијални приступ)“, о којој је говорила проф. др Софија Милорадовић, директор Института за српски језик САНУ.

Овом приликом представљена су још два нова издања Института: „Рекламно-пропагандни жанр у српском политичком дискурсу“ др Светлане М. Слијепчевић Бјеливук и „Српски лексички фонд из угла полисемије: глаголи, именице, придеви“ др Наташе Миланов, о којима су говориле проф. др Марина Николић и др Наташа Вуловић Емонтс.

Трибину је отворио академик Миро Вуксановић, управник Библиотеке САНУ.

„Значај монографије Језик и речник Светог владике Николаја Велимировића превасходно се огледа у изабраном приступу за лингвистичку анализу, која је учињена у оквиру троугла – језик писца, језик националне заједнице и језик богословског, тј. теолошког стила“, истакла је проф. Др Софија Милорадовић. Посебна предност овог рукописа садржана је у израђеном речнику сабраног дела Светог Владике Николаја, који, осим што попуњава не тако велики фундус речника истакнутих српских писаца сачињен по основу филолошких критеријума, на близу 300 страна доноси лексикографски узорно обрађену, излучену тематску лексику, која има квалитет више због придодатих информација енциклопедијског типа. Те информације су нужне за сагледавање и разумевање значајних елемената српског православног богословља датога времена.

„Монографија стручно утемељено доноси и предлаже моделе, нуде одређена решења за осветљавање са аспекта лингвистике и етимологије свих оних дела која нису само књижевна него садрже и лексику, која припада неком терминолошком слоју чије особености ваља пописати, устројити, дописати у складу са узусима савремене језичке струке“, напоменула је проф. др Софија Милорадовић и завршила представљање ове књиге наводом изван херметичног језика лингвистике, једним од многих из дела Владике Николаја „Молитве на језеру“, а у оквиру кога су као кључне и у нераскидивом тројству сједињене вера, нада и љубав: „Сва делатност ума мога – служи вери мојој; сва делатност срца мога служи – нади мојој; сва делатност душе моје – служи љубави мојој“.

Сања Пановић

Извор: Радио „Слово љубве“

Фото: facebook.com/isjsanu/

Pin It on Pinterest

Share This