Select Page

[wpaudio url=“http://www.svetigora.com/audio/download/10785/velibor_dzomic_01.06.2012.mp3″ text=“Поништена одлука о прогону протојереја Велибора Џомића“]

Управни суд поништио је рјешење МУП-а којим је протојереју ставрофору мр Велибору Џомићу одбијен захтјев за привремени боравак у Црној Гори.

ПОДГОРИЦА, 1. јуна – У пресуди се истиче да је МУП, на чијем је челу министар Иван Брајовић, у току поступка битно повриједио одредбе управног поступка тиме што Џомићу није омогућено да у својству странке учествује у поступку.

Протојереј Џомић је средином децембра прошле године Управном суду предао тужбу против другостепеног рјешења МУП-а којим је, због наводног угрожавања националне безбједности Црне Горе, одбијен његов захтјев за одобрење привременог боравка по основу спајања породице.

Подгорички центар безбједности није Џомићу дао одобрење о привременом боравку иако протојереј 17 година живи и ради у Подгорици. Из Министарства унутрашњих послова образложено је да Џомић угрожава националну безбједност и јавни ред и мир, те да му зато није дато одобрење за боравак, а да је такав закључак изведен на основу мишљења Агенције за националну безбједност.

Како се истиче у пресуди Управног суда, пред првостепеним органом је почињена битна повреда одредаба управног поступка тиме што Џомићу није дата могућност да учествује у поступку. Тужени орган код оваквог стања ствари морао је да поништи првостепено рјешење, јер тужиоцу није омогућено учешће у поступку и предмет врати на поновни поступак ради отклањања наведене повреде. Из наведених разлога, а због битне повреде правила управног поступка, оспорено рјешење треба поништити. У поновном поступку МУП ће отклонити почињене неправилности и након тога донијети ново, на закону засновано рјешење у овој управној ствари наводи се у пресуди Управног суда.

Џомић је током поступка истакао да управни органи нијесу навели ваљане разлоге за одбијање његовог захтјева из основа којег је тражен, иако је поднио све доказе који се законом траже за одобравање привременог боравка по основу спајања породице. Њему као странци у поступку није омогућен увид у мишљење Агенције за националну безбједност о разлозима због којих се одбија његов захтјев, и поред захтјева да му се достави евиденциони број и датум мишљења АНБ-а. Приликом давања изјаве у другостепеном поступку службена лица нијесу дозволила увид у мишљење АНБ-а, већ су само усмено упознали тужиоца са наводним садржајем мишљења, чиме су повриједили право Џомића да се изјасни о наведеном документу. Такође, тужилац је током поступка истакао да се, уколико је садржина спорног мишљења тачна, ради о политичким и идеолошким квалификацијама које су противне Закону о АНБ-у и Европској конвенцији о људским правима.

Н.П.

Извор: Дневни лист ДАН, 1. јун 2012.

Pin It on Pinterest

Share This