Izaberite stranicu

“Основе живописања” дочекују своје друго издање као један од најомиљенијих и најкориснијих сликарских приручника – како у Србији тако и шире. Између два српска издања, књига је објављена на румунском и на бугарском језику, стекавши тиме бројне читаоце на три језика, како међу самим живописцима тако и у најширој академској публици.

“Оно што је у овој књизи најдрагоценије уметничком читалаштву су, наравно, бројни и беспрекорно репродуковани примери конкретних сликарских поступака, методолошки организовани како би поступно увели читаоца у живописачку праксу, те педагошки преиспитани кроз деценијско наставно искуство на Академији Српске православне цркве за уметност и консервацију. Будући пак да је уметност иконе одувек била и остала дубоко теолошки мотивисана и промишљана, детаљно теоријско тумачење и преиспитивање сликарских поступака и иконографских форми које кроз њих настају показало као врло важан аспект педагошког процеса усмереног ка формирању целовито образованих иконописаца”, објавила је Задужбина Светог манастира Хиландара.

Пошто, из ових разлога, теоријским аспектима књиге није посвећено мање пажње него практичним, садржаји који су у њој представљени су се – спрам своје мултидисциплинарне теоријско-уметничке интерпретативне ширине и отворености – показали корисним, како теоретичарима из уметничких, богословских или историјских области, тако и свим оним читаоцима који желе подробније да се упознају са древним и савременим живописачким искуствима и праксама.

Аутор: Тодор Митровић; издавач: Задужбина Светог манастира Хиландара, Академија Српске православне цркве за уметност и консервацију

 

Pin It on Pinterest

Share This