Izaberite stranicu

Нови талас антирелигијске пропаганде представља атавистичку појаву, потеклу из тоталитарних режима чијом је суровом и нечовјечном владавином обиљежен готово цијели прошли вијек, који је због тога и назван „полувијеком“. Сјетићемо се да је чувена „Повеља 77“ о људским правима и слободама, коју су крајем седамдесетих година саставили водећи чехословачки интелектуалци и противници комунистичке диктатуре, садржавала и одредбу о праву на слободу вјероисповијести.

С тим у вези, прогон хришћанства из јавне сфере је код нас идеолошки мотивисана атавистичка појава милитантног богоборства, будући да је управо у диктатурама двадесетог полувијека зацртан, а у амбалажу демократије с почетка 21. вијека само препакован пројекат прогона homo reigiosus-a из заједничког друштвеног простора. Стални антирелигијски притисци на друштво и јавну сферу путем медија „главног тока“ – који не заступају секуларност као начело функционалне диференцијације између вјерске сфере и друштвених институција  већ пропагирају секуларизам као идеолошки свјетоназор – нови је облик борбе против људске душе жедне идеала светости, доброте, љепоте и узвишености. Обездушени човјек остаје у животу, настављајући да обитава у некој соматској форми живота испражњеног од сваког људског смисла и вриједности. Будући да је човјек живи храм Божији, борба за његову душу је наставак борбе за светиње. Брига за душу и њега душе је изворно име за културу и извор је културе.

Одбацити вјерско културно насљеђе и хришћанске вриједности из јавног живота значи до­вести у питање саме основе друштва. Хришћански етос је извор нор­ма­тивне сви­јес­ти, друштвене солидарности, емпатије, достојанства, непри­кос­­нове­нос­ти жи­вота и других вриједности на којима је засновано човјеково морално само­разумијевање. И када се говори о односу између хришћанства и јавне сфере у контексту савремених европских држава, онда треба имати у виду да су те државе управо због тога парадоксане творевине.

О томе говори чувени „Бекенфердеов диктум“ или „Бекенфердеов парадокс“, назван по његовом аутору, посвећеном хришћанину, чувеном професору права и судији њемачког устаног суда, Ернсту-Волфгангу Бекенфердеу: „Либерална, секуларизована држава свој живот црпи из претпоставки које сама не може гарантовати. Та велика коцка одиграна је зарад слободе.“ Став који је записан 1967. године и данас је полазиште за расправе о улози хриш­ћанства у јавној сфери и модерној држави.

Модерна правна и секуларна држава својим грађанима не може да нам­е­­т­не поглед на свијет (она треба да буде свјетоназорно неутрална), већ оси­гу­ра­ва плурализам погледа на свијет у име грађанских слобода и права. Али, у исто ври­је­ме се мора признати да закони не мо­гу да функционишу без неке колективно обавезујуће мо­рал­­не основе, нити плурализам може да постоји без неког интегришућег осје­ћ­а­ја заједништва. Те моралне основе и друштвена кохезија у европским зем­ља­­­­ма потичу из традиционалних хри­ш­ћан­с­­ких свјетоназора којих се секу­лар­на, либерална држава не смије савим одрећи, јер није у могућности да ство­ри но­­ве вриједности и из­воре легитимитета умјесто традиционалних ври­једнос­ти. Управо је у томе парадокс и велика коцка, ризик и хазард у који се упушта савремена секуларна држава, зарад људских слобода и права. Тај ризик или коцка могла би да буде изгубљена уколико држава сасвим потисне из јавне сфере вриједности хришћанске кутуре које подразумијевају морал обавезе и дужности које имамо једни према другима и према заједници у којој живимо.

Агору са доцентом др Душаном Крцуновићем, професором на Филозофском факултету у Никшићу, можете послушати на линку: Светигора

 

 

Pin It on Pinterest

Share This