Select Page

Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори расписује Конкурс за објављивање књиге прозе и књиге поезије који је отворен до 30. марта ове године.

На Конкурс слати необјављене рукописе на српском језику и ћириличном писму у три одштампана примјерка. Уз рукопис приложити сљедеће податке: биографију, адресу, број телефона и имејл адресу.

Услови конкурса:

  • Конкурс је отворен до 30. марта 2020. године
  • Жири у саставу: мр Милорад Дурутовић (предсједник), мр Јелена Газдић (члан) и мр Радоје Фемић (члан) објавиће резултате јуна 2020. године
  • Награда се састоји од плакете и штампања награђеног рукописа. Плакете ће бити уручене у октобру 2020. године. Тачан датум биће накнадно одређен.
  • Аутори изабраних рукописа биће лично обавијештени
  • Име побједника биће објављено у релевантним штампаним и електронским медијима.

 

Упутство за слање рукописа:

  • Рукописи се шаљу у три примјерка на адресу: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Римски трг 50/1 Подгорица, с назнаком: За Конкурс МСЦГ
  • Рукопис треба да садржи: име и презиме аутора, краћу биографију и контакт (бр. телефона и имејл адресу)
  • Рукопис мора представљати оригинално ауторско дјело на српском језику, док дјелови текста могу бити раније објављени
  • Жири неће узимати у разматрање рукописе који не испуњавају све услове конкурса
  • Рукописи се не враћају

Pin It on Pinterest

Share This