Izaberite stranicu

У свечаној сали Српске Академије наука и уметности, одржаће се научни скуп под називом ”Заштита, очување и афирмација српског културног наслеђа на Косову и Метохији”. Научни скуп трајаће од понедељка, 9. новембра до уторка 10. новембра

Научни и организациони комитет скупа сачињавају: дописни члан Драган Војводић (председник), академик Александар Лома, дописни члан Вујадин Иванишевић, дописни члан Миодраг Марковић, дописни члан Љубинко Раденковић, проф. др Дарко Танасковић, доскорашњи амбасадор Србије при Унеску, проф. др Зоран Мирковић, декан Правног факултета, архимандрит Сава Јањић, игуман манастира Дечана, Александра Фулгоси, саветник за архитектонско наслеђе у Министарству културе и информисања, доц. др Јелена Павличић Шарић, Факултет уметности, Универзитет у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици (секретар).

 

ПРОГРАМ:

Понедељак, 9. новембар

10.00–10.30 Отварање научног скупа

  1. Културно наслеђе других – искуства, приступи разумевању, стратегије заштите Председавају: Даница Поповић и Митра Рељић

Теоријски контекст и међународни аспект питања културног наслеђа других

10.30 Проблеми и искуства баштињења културног наслеђа других

Вишња Кисић

11.00–11.15 Кафе пауза

О културном наслеђу других у Републици Србији

10.45 Општи поглед на стање и судбину дисонантног културног наслеђа других у Европи и свету

Милица Божић Маројевић

11.15 Правни оквир и примери добре праксе заштите културно-историјског наслеђа од значаја за националне мањине у АП Војводини
Мирјана Ђекић

11.30 Заштита културно-историјског наслеђа од значаја за националне мањине у централном делу Србије

Марина Нешковић

11.45 Јеврејско културно наслеђе у Републици Србији и његово очување

Ненад Лајбеншпергер и Војислава Радовановић

12.00 Делатност на заштити османског споменичког наслеђа у Републици Србији

Драгица Јовановић

12.15 Између негације и апропријације: културно наслеђе других у савременој албанској јавности на Косову и Метохији

Јелена Павличић Шарић

12.30–13.00 Дискусија
13.00–14.00 Пауза за ручак у Салону и Клубу САНУ

  1. Српска културна баштина на Косову и Метохији – садашње стање, дугорочни ризици, могућности афирмације и очувања

14.00 О значају, историјској судбини и особеном положају српског културног наслеђа на Косову и Метохији

Даница Поповић

А. Материјално културно наслеђе

Председавају: Вујадин Иванишевић и Александар Кадијевић

Након рата и погрома: истраживачки радови, обнова и заштита споменика српске материјалне културе на Косову и Метохији

14.15 Стање српске непокретне културне баштине на Косову и Метохији и садашње активности на њеном очувању

Зоран Гарић

14.30 Конзерваторско-рестаураторски радови на зидном сликарству српских средњовековних споменика на Косову и Метохији од 1999. до 2019. године. Проблеми и искуства

Драган Станојевић и Александра Давидов Темерински

14.45 Радови на заштити архитектуре српских средњовековних споменика на Косову и Метохији од 1999. до 2019. Године

Драгољуб Тодоровић и Александра Давидов Темерински

15.00 Споменици српског народног градитељства на Косову и Метохији – истраживања, валоризација, заштита и презентација

Бранка Гугољ и Мирјана Ђекић

15.15 Садашња пракса археолошких истраживања и стање археолошких налазишта на Косову и Метохији

Дејан Радичевић

15.30 Српска гробља на Косову и Метохији као споменичко наслеђе: данашње стање и могућности заштите од даљег уништавања Митра Рељић

15.45 Архитектура новијег доба и јавни споменици на Косову и Метохији: значај препознавања и заштите

Александар Кадијевић

16.00–16.15 Кафе пауза

Научно проучавање, документовање и презентовање споменика у функцији афирмације и очувања српског културног наслеђа
на Косову и Метохији

16.15 Фалсификовање података, кривотворење идентитета и маргинализација српске материјалне културне баштине на Косову и Метохији
Марка Томић и Милош Живковић

16.30 Осврт на недавно објављену Aрхеолошку карту Косова

Вујадин Иванишевић

16.45 Значај проучавања и документовања српских споменика на Косову и Метохији

Драган Војводић

17.00–17.30 Дискусија

Уторак, 10. Новембар

Б. Нематеријално културно наслеђе

Председавају: Александар Лома и Љубинко Раденковић

Српски језик данас на подручју Косова и Метохије

10.00   Службени статус српског језика и савремено стање српских и других словенских народних говора на подручју Косовa и Метохијe

Радивоје Младеновић

10.15 Административне промене назива места на Косову и у Метохији од 1912. до данас

Александар Лома

Очување српских обичаја и фолклора на подручју Косова и Метохије

10.30 Празник слава/крсно име код Срба на Косову и Метохији у прошлости и данас
Љубинко Раденковић

10.45 Божић на Косову и Метохији – традиција и савремено стање

Валентина Питулић

11.45 Ревитализација традиционалног свирања на кавалу: неформални и формални оквири

Мирјана Закић

12.00 Очување и реконструкција певачког наслеђа Косова и Метохије у институционалним оквирима

Сања Ранковић

11.30–11.45 Кафе пауза

Очување и јавна презентација нематеријалног словенског наслеђа Косова и Метохије

 

12.15 Српско језичко наслеђе са Косова и из Метохије у дигиталном окружењу

Снежана Петровић

12.30 Косовскометохијска грађа при Одбору за ономастику САНУ: преглед обрађених и преосталих пунктова, послови скенирања, дигиталног уноса, интернет-презентације

Мирјана Петровић Савић

12.45-13.15 Пауза за ручак у Салону и Клубу САНУ

13.15-14.00 Дискусија

  1. Будући статус српског косовскометохијског културног наслеђа и његова заштита – политички оквир, правно утемељење, надлежност институција
    Председавају: Дарко Танасковић и Александар В. Гајић

 

Институционални оквири заштите српског културног наслеђа на Косову и Метохији

 14.00 Унеско и српско културно наслеђе на Косову и Метохији: стање и перспективе

Дарко Танасковић

14.15 Поглед на моделе управљања пројектима заштите српског наслеђа на Косову и Метохији 1999 – 2020.

Александра Фулгоси

14.30 Могући облици институционалне заштите српског културног наслеђа на Косову и Метохији

Мирјана Менковић

Досадашња јуридичка пракса и могући модуси правне заштите српског културног наслеђа на Косову и Метохији у будућности

 14.45 Искуства Српске православне цркве у правној заштити српског црквеног наслеђа на Косову и Метохији и ризици с којима се та заштита може суочити у будућности

Александар Радовановић

15.00 Нужни услови и институционални оквири за очување Српске православне цркве и њене баштине на Косову и Метохији

отац-архимандрит Сава Јањић

15.15 Правни аспекти заштите Епархије рашко-призренске Српске православне цркве и црквеног наслеђа на Косову и Метохији

Велибор Џомић

15.30–15.45 Кафе пауза

15.45 Питање својине и српско културно наслеђе на Косову и Метохији Душко Челић

16.00 Правна заштита нематеријалне културне баштине на Косову и Метохији

Вања М. Павићевић

16.15 Међународно-правни статус територије Косова и Метохије и очување српске културне баштине

Александар В. Гајић

16.30-17.00 Дискусија

Обавештења организатора

Затварање скупа

 

Покровитељ научног скупа је Комисија Републике Србије за сарадњу са Унеском.

 

фото: nauci.rs

Pin It on Pinterest

Share This