Select Page

Студијски програм за српски језик и јужнословенске књижевности, Амбасада Републике Србије у Црној Гори и Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори срдачно вас позивају на предавања доц. др Александре Лончар на теме: Акустичка анализа говорног сигнала и Примјена програма за обраду говора у фонетици (Praat)

Предавања ће се одржати 5. и 6. марта 2020. године, у 14.30 у Свечаној сали Филолошког факултета у Никшићу.

Доцент доктор Александра Лончар Раичевић рођена је 6. 7. 1975. у Пљевљима. 2000. године је дипломирала на Филозофском факултету у Нишу (акцентологија) а 2001. магистрирала на Филолошком факултету у Београду (фонетика, фонологија, акцентологија). Фонетско-фонолошке вредности јата у ијекавици је магистарска теза одбрањена 29. 12. 2009. на Филолошком факултету Универзитета у Београду (ментор: проф. др Јелица Јокановић-Михајлов, чланови комисије: проф. др Слободан Реметић, проф. др Вељко Брборић).

Докторирала је на Филолошком факултет у Бањалуци (фонетика, фонологија, акцентологија). Прозодија речи у говорима ужичког краја, докторска дисертација одбрањена 12. 2. 2016 на Филолошком факултету Универзитета у Бањој Луци (ментор: проф. др Милан Драгичевић, чланови комисије: проф. др Срето Танасић, доц. др Драгомир Козомара). 2003. изабрана у звање доцент.

Доцент доктор Александра Лончар Раичевић предаје на Филозофском факултету у Нишу на неколико департмана. На Департману за српски језик (Прозодију српског језика, Фонетику са фонологијом и Акустичку фонетику), на Департману за новинарство (Дикцију), на Департману за француски језик (Српски језик) и на Департману за руски језик (Српски језик I). Ангажована је на Докторским академским студијама филологије на Филозофском факултету у Нишу на предметима Експериментална фонетика и Лингвистика и интердисциплинарност. 

Pin It on Pinterest

Share This