Select Page

На данашњи дан, 28. децембра 1844. године министар унутрашњих послова Србије Илија Гарашанин сачинио је српски национални и спољнополитички програм под називом „Начертаније“. Илија Гарашанин један је од највећих српских државника у XIX вијеку. Планови о настанку или обнови српске државности постоје још из времена робовања под Турцима. Уз помоћ пољске емиграције, прије свега њиховог вође Адама Чарторијског, а затим Фрање Заха, српски државник, у то вријеме министар унутрашњих послова Кнежевине Србије, саставио је план о будућој српској држави, познат под именом Начертаније. Ријеч је о једном од најзначајнијих докумената из времена развоја нововјековне српске државности.

Држава је природно-нужно условије историчног бића народа; ван државе човјек нема живота нити историје: због тога свако човјеческо дејствовање почиње тек с државом. Да би се опредјелити могло шта се учинити може и како се у послу поступити има, мора правитељство знати у каквом се положенију свагдар налазе народи разних провинција Србију окружавајућих. Ово је главно условије тачног опредјеленија средства. За ову цјел треба прије свега оштроумне, од предпоњатија не заузете и правитељству вјерне људе као испитатеље стања ових народа и земаља послати и ово би морали послије свог повратка тачно писмено известије о ствари дати. Нарочито се треба извијестити о Босни и Херцеговини, Црној Гори и Старој Србији. У исто вријеме нужно је да се тачно познаје и стање Славоније, Хрватске и Далмације а разумије се да у ово спадају народи Срема, Баната и Бачке. Укратко да рекнемо: Србија мора настојавати да од зданија турске државе само камен по камен оцепљује и прима како би од овог доброг материјала на старом добром темељу старог царства србског опет велшл нову србску државу саградити и подигнути могла. – Још сад док је Србија под турском владом, даје се он сазидање приуготовити и преправити, јер се овакви послови не могу у последњем магновенију предузимати и свршити.

Приредио: Миомир Ђуришић

Pin It on Pinterest

Share This