Izaberite stranicu

Осма сесија научног скупа „ Државно-црквено право кроз вјекове“ настављена је сагледавањем имовинскоправних и порескоправних аспеката ове теме.

Г-ђа Јелена Веселинов говорила је на тему „Реституција црквене имовине у бившим социјалистичким државама“. Она је истакла да реституција по основном садржу представља враћањe имовине власницима којима је она одузета у вријеме другачијих друштвених односа.
„Реституција је један од неопходних корака у процесу друштвене трансфорамције“ рекла је на почетку Јелена Веселинов и додала да је зато веома значајно да се овај поступак нормира веома детаљно.

Закључак је врло јасан – правни положај цркава одређује модел по ком ће се црквама враћати поменута имовина“ рекла је г-ђа Веселинов и рекла политички контекст у многоме одређује какав ће бити начин реституције имовине.

У поступку реституције имовине на подручју бивше СФРЈ различити су постпуци реституције иако је начин и разлог одузимања имовине био исти“ рекла је Веселинов додавши да он готово нигдје није реализовн у потпуности.

Тај процес није ни могуће реализовати у потпуности, ипак када држава донесе одлуку да се упусти у процес реституције она има обавезу да поступак уреди тако да њиме макар дјелимично надомјести сваку врсту штете која је настала ранијим поступцима државе“ закључила је Веселинов.

Богдана Стјепановић говорила је на тему „Статус црквене имовине у Црној Гори“ нарочито о члану 62. дискриминаторног Предлога Закона о слободи вјероисповијсти који предвиђа национализацију имовине Цркве стечене прије 1918. године. Она је детаљно показала све недостатке формулације из овог члана.

Говорили смо о случају Манастири Свете Горе против Грчке гдје је Европски суд одлучио да је одузимање имовине манастирима незаконито. И ова пресуда потврђује да је ова намјера Владе Црне Горе противна и пракси Европских судова“ исткала је Стјепановић

Ако овако решење остане оно је противно позитивном, и националном и међународном, праву али и моралним нормама“ закључила је Стјепановић.

Павле Божовић

Pin It on Pinterest

Share This