Izaberite stranicu

Секретаријат за планирање и уређење простора и представници обрађивача плана представили су на јучерашњој централној јавној расправи предлог планског документа “Новог гробља”, које ће се градити на простору десне обале Мораче у Доњим Кокотима.
Представник обрађивача плана Срђан Павићевић, из фирме Винсофт, истакао је да су општи циљеви њиховог плана били да се формира простор који треба да има препознатљиву улогу у урбаном склопу града, развијајући се као савремено гробље са централном зоном у виду трга и алеје, капелама, техничким садржајем, као и административним и техничким простором. Он је истакао да ће се управо овим планским документом створити услови за формирање потребних садржаја који су примјерени савременом гробљу.
Из Митрополије црногорскеприморске су истакли заинтересованост за учешће и наредних дана поднијеће примједбу, јер нијесу предвиђена мјеста за вршење вјерских обреда, те да у склопу капела не постоје просторије намијењене за одржавање вј ерских обреда, јер то је оно што грађани често траже.
Адвокат Митрополије Далибор Каварић питао је да ли постоји могућност да се ови објекти предвиде, јер би они само повећали функционалност гробља.
Зорица Ракчевић из Секретаријата је казала да ниједан објекат није предвиђен за вјерске обреде, те да једино мултифункционална сала за комеморацију може послужити овој намјени.
Каварић је као примјер навео “Чепурке”, гдје се у дијелу комуналног гробља налази црква, која се налази у непосредној близини капела. Објекат који не мора бити доминантан, већ само функционалан.
Свештеник МЦП Миомир Вулевић је истакао да православни вјерници неријетко траже да њихов близак члан породице преноћи у цркви или да тамо примају и саучешће.
“Из тог разлога треба и овдје близу капела предвидјети објекат, чиме би се испоштовало и модерно и традиционално вјерско право. И Уставом су вјерска права загарантована, па стога треба испоштовати вољу грађана, без обзира којој вјери припадају”, казао је Вулевић.
Представник обрађивача плана Срђан Павићевић је истакао да нијесу предвидјели изградњу вјерских објеката, већ је план био да се створе предуслови за што већи капацитет за сахрањивање, као и формирање гробља које ће функционисати као мултиетничко.
Ново гробље ће се простирати на око 23 хектара, а његовим формирањем ријешиће се недостатак гробних мјеста који су евидентни на свим постојећим градским гробљима. Имаће око 500 паркинг мјеста, а у склопу објекта “Капија”, које ће формирати масивни високи, камени зид стапајући се са објектом, планиране су три цјелине администрација са пратећим садржајем, комерцијални садржаји и сервисни блок.
“У административном простору је, уз обичајене садржаје, предвиђена и мултифункционална сала за комеморације и сличне активности. У склопу сервисног блока су планиране двије стамбене јединице и просторије за одржавање комплекса и боравак радника” казао је Павићевић.
Истиче да је урбанистичка парцела ИИИ предвиђена за капеле које ће бити реперни и централни објекат на простору комплекса. У оквиру комплекса предвиђено је 12 капела, симетрично расподијељених у групацијама од по шест капела. На парцели ИИ је предвиђен крематоријум са пратећим садржајима.
Парцеле предвиђене за сахрањивање су подијељене на парцеле за класичне гробнице, са два или четири укопна мјеста са предукопом, гробнице са два укопна мјеста без предукопа, на површине за сахрањивање заслужних и угледних грађана, на спомен гробље и врт великана, површине за розаријуме, површине за колумбаријуме и површине за просипање праха.
На гробљу предвиђено око 20.000 укопних мјеста
Планирани капацитет гробља за класично сахрањивање је 7.061 гробница, односно 20.067 укопних мјеста. Осим за класично сахрањивање, обезбијеђен је простор за 3.296 мјеста за сахрањивање у розаријума и 3.296 мјеста за урне у колумбањуму. У склопу гробља два блока су намијењена за колумбаријуме касете за урне у зиду, као и за розаријуме гробове за урне. Павићевић наводи да се у једном блоку не могу мијешати различити начини сахрањивања, те да је забрањена изградња гробница у којима се сахрањивање врши изнад површине земље.
Дејан Осрајник из Погребних услуга је указао на одређене недостатке Плана у типовима сахрањивања, који ће, како су казали обрађивачи плана, у наредном периоду бити отклоњени.

Извор: Dnevne novine

Pin It on Pinterest

Share This