Izaberite stranicu

Секретеријат за планирање и уређење простора и заштиту животне средине одбио је захтјев Митрополије црногорскоприморске за издавање урбанистичко техничких услова за изградњу капеле на гробљу цркве Свете Петке у Махали на катастарској парцели 2555 КО Махала. У образложењу одбијеног рјешења, Секретеријат констатује да се катастарска парцела 2555 КО Махала налази ван захвата детаљних урбанистичких планова, а у границама ГУР-а Голубовци, на простору за који је планирана израда Детаљног урбанистичког плана Махала.
Секретеријат је утврдио да се нису стекли услови за издавање гражених урбанистичко техничких услова јер тек греба донијети плански документ ДУП Махала са детаЈвном разрадом услова за изградњу објеката. До усвајања плана Секретеријат нема овлашћења да изда тражене урбанистичко техничке услове наводи се у рјешењу који потписује Оливер Марковић, в.д. секретара.
Парох Горње Зете Зоран Ђедовић, истиче да у Мјесној заједници Махала, коју чине два велика села Махала и Мојановићи, већ постоји једна капела али да то није довољно.
Одавно се још јавила потреба за изградњом још једне капеле јер је једна на два велика села мало. Та капела која посгоји налази се са стране Махале, али је требала да се гради још једна са друге стране гробд.а односно Мојановића, јер је гробље заједничко. Колико сам ја упознат са тиме, захтјев је већ предат надлежном секретеријату али немам информацију да је одбијен. Жао ми је ако је тако јер је то нешто што је потребно тој мјесној заједници и људима који живе у тим селима. У сваком случају, вјерујем да кад се стекну сви услови да ће и то бити завршено јер је то нешто што ће, сигуран сам, у скорије вријеме бити неминовност казао је Ђедовић.
Предсједник Мјесне заједнице Махала Јагош Кликовац, каже да једна капела постоји већ 15 година и да је првобитни план био да се нова гради у Мојановићима.
Имамо једну капелу на цијелу мјесну заједницу, односно за Махалу и Мојановиће. Одавно је та идеја да пошто Махала има капелу да и Мојановићи треба да имају своју, јер је гробље заједничко. Међутим, најприје нисмо били за то да се иста ради у Махали већ смо предлагали да се нађе мјесто у Мојановићима. Како нису нашли адекватну локацију нити простор за њену градњу, остали су при томе да се сагради у Махали али са друге стране гробл^а. Не знам шта ће бити од свега тога, у сваком случају то су надлежности неких виших инстанци не мене као предсједника мјесне заједнице казао је Кликовац.

С .Р.

Извор: Дан

Pin It on Pinterest

Share This