Select Page

Пројекат под називом MAILCry (скраћено од mail cryptography), који је развио Милош Антонијевић, стални стручни сарадник Центра за проучавање и употребу савремених технологија СПЦ из области електронске заштите података, даје један од начина за превазилажење безбедносних недостатака који се тичу електронске поште.
Основна идеја пројекта у виду on-line апликације је да, у што већој мери, поједностави процес писања и слања шифрованих и дигитално потписаних e-mail порука. За разлику од постојећих решења која се могу наћи на интернету, комплетан поступак (де)шифровања и потписивања обавља се на локалном рачунару и на тај начин се обезбеђује да подаци коришћени у процесу буду доступни једино самом аутору поруке. Чак и у случају неовлашћеног приступа e-mail налогу, шифровану поруку је могуће прочитати једино уз помоћ јединственог кључа коју корисник чува на безбедном месту на свом рачунару. Са друге стране, дигиталним потписом се недвосмислено гарантује: ауторство поруке (потписник је аутор поруке), интегритет поруке (примљена порука је идентична послатој) и непорецивост (аутор не може да порекне садржај поруке и свој потпис). Примењени систем заштите података користи проверене и поуздане алгоритме енкрипције отвореног кода који су у широкој употреби више од 30 година. Апликација пружа могућност коришћења постојећих e-mail налога – јавних (нпр. gmail), провајдерских (нпр. eunet) или приватних, и може се користити као независни webmail клијент са широким опсегом опција за управљање порукама.
Пројекат је доступан на адреси http://mailcry.com и његово коришћење је бесплатно.

Извор: СПЦ

Pin It on Pinterest

Share This